Meer uitval pabo door rekentoets

DEN HAAG - De invoering van een taal- en rekentoets aan de pabo's heeft voor extra uitval onder eerstejaars studenten gezorgd. Door de nieuwe toets verlaten ongeveer twee keer zoveel eerstejaars met een slechte beheersing van Nederlands en wiskunde deze lerarenopleiding.
Dat blijkt uit cijfers van de HBO-raad. Tot het schooljaar 2004-2005 verliet elk jaar ongeveer 25 procent van de eerstejaars de PABO. In het afgelopen schooljaar 2006-2007 liep dat op tot 38,7 procent. Van dit aandeel is 12 procent rechtstreeks toe te wijzen aan het falen van de taal- en rekentoets. Eerstejaars pabo-studenten krijgen drie kansen om de toetsen voor Nederlands en rekenen te halen. Uiteindelijk slaagt 76 procent van hen. Een deel van de studenten die de toetsen niet haalt, verlaat al na één of twee pogingen de opleiding. Van hen is dus niet met absolute zekerheid te zeggen of …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?