Meer tijd, toch steeds gejaagder

AMSTERDAM - Het Sociaal Cultureel Planbureau weet precies hoe we de zeven dagen van de week besteden. Tien opvallende uitkomsten uit het gisteren verschenen rapport Met het oog op de tijd.

Meer tijd over De totale tijd die we kwijt zijn met school, werk, huishouden en zorg voor kinderen daalde tussen 2006 en 2011 van 42,8 naar 41,2 uur per week. Een trendbreuk, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau, want al jaren wordt de tijdsbesteding in kaart gebracht en tot nu toe nam het aantal uren dat opging aan allerlei verplichtingen alleen maar toe. We zijn vooral minder uren druk doordat we het huishouden aan de werkster uitbesteden. Ook de tijd die Nederlanders gemiddeld kwijt zijn met de zorg voor kinderen neemt af. Dat komt doordat er minder kinderen geboren worden, niet …
Dit is 7% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?