Meer ruimte voor plegen euthanasie bij dementie

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Dementiepatiënten die euthanasie willen, moeten dit ook kunnen krijgen als ze in een vergevorderd stadium van de ziekte zitten en niet meer kunnen communiceren met de arts.

Amsterdam

Dat blijkt uit de nieuwe ‘handreiking’ die de ministeries van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie recent bekend maakten, zo meldt de Volkskrant.

De handreiking is een verruiming van de strikte normen die artsenorganisatie KNMG sinds een aantal jaar hanteert. Die schreef in 2012 in een eigen, ‘nadere uitleg’ van de wet nog expliciet dat verbale of non-verbale communicatie met de patiënt een vereiste is voor euthanasie.

In de nieuwe handreiking staat dat euthanasie bij patiënten met gevorderde dementie mogelijk is, maar dat wel aan extra voorwaarden moet worden voldaan. Al …
Dit is 26% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?