Meer hartklachten in Limburg

BILTHOVEN - Hartklachten komen in Limburg relatief vaak voor.
In het zuid-oosten van de provincie worden jaarlijks 58,9 op de 10.000 inwoners behandeld voor de meest voorkomende hart- en vaatziekten. Dat is ruim twee en een half keer zo veel als in de kop van Noord-Holland, waar niet meer dan 22,5 patiënten voor een vernauwde kransslagader worden behandeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De cijfers zijn opgenomen in de deze week geactualiseerde versie van de Nationale Atlas Volksgezondheid. Ook in andere delen van Zuid-Limburg, de westelijke mijnstreek, is het aantal opnamen hoog (boven de 50), terwi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?