Meer geld voor betere leraren

DEN HAAG - Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft 18 miljoen euro subsidie om talent bij (aanstaande) leraren te ontwikkelen.

Scholen en lerarenopleidingen moeten daarvoor samen een subsidieverzoek indienen. Ten minste één school en één lerarenopleiding moeten zo'n aanvraag samen indienen. Projectvoorstellen moeten voor 8 juni 2009 zijn ingeleverd, zo blijkt uit een mededeling van het ministerie van Onderwijs. De stimuleringsregeling is afkomstig uit de zogenoemde 'kwaliteitsagenda' Krachtig Meesterschap. Van Bijsterveldt stelt hierin in totaal 100 miljoen beschikbaar voor versterking van de opleidingen van leraren. Leraren kunnen zich laten scholen in bijvoorbeeld taal, rekenen of bètatechnieken. et is vol …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?