Meer geld naar kleine gemeenten

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Kleinere en uitgestrekte plattelandsgemeenten moeten meer geld van het Rijk ontvangen voor onder meer wegenaanleg, het maken van bestemmingsplannen en onderhoud van monumenten.

Den Haag

Grote gemeenten, waaronder met name de vier grote steden, moeten daarvoor geld inleveren. Dat adviseert de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in een brief aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. De minister had de Rfv, een onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement, in maart om advies gevraagd over de herverdeling van een bedrag van 129 miljoen euro dat voor ruimtelijke ordening, omgevingsbeheer en monumenten in het Gemeentefonds zit. Gemeenten krijgen vanuit dit fonds uitkeringen om een belangrijk deel van hun uitgaven te kunnen betalen.

De Rfv bev …
Dit is 14% van het artikel.

Wil je doorlezen?

24 uur nd.nl voor maar € 2,-

Of lees via
Paywall
PDF Print Stuur door

Elke dag een nieuwsbrief

Elke dag het ND