Meer armoede onder dertigers en veertigers

DEN HAAG - Dertigers en veertigers hadden in 2011 meer kans op armoede dan andere volwassenen, blijkt uit het Armoedesignalement 2012 van het SCP en CBS.

Het aantal arme mensen in Nederland is sterk gestegen en blijft toenemen. Het zijn niet alleen traditionele groepen als bijstandontvangers en eenoudergezinnen die nauwelijks een cent te makken hebben. Dat is opmerkelijk, zegt onderzoeker dr. Cok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De recessie en arbeidsmarktontwikkelingen treffen de dertigers en veertigers hard. Ze hebben vaak tijdelijke contracten of het zijn zzpers met teruglopende opdrachten. Het is ook de leeftijdscategorie met jonge kinderen, waarin een van de partners vaak minder of niet werkt. Alle negatieve om …
Dit is 15% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?