Medezeggenschap op school aangepast

ZWOLLE - De wijzigingen in de medezeggenschap op basisscholen zijn overwegend positief ontvangen door de christelijke onderwijsbonden. Minister Van der Hoeven van Onderwijs wil op basisscholen twee aparte medezeggenschapsraden instellen voor personeel en ouders.
Personeel kan via de raad meepraten over arbeidsvoorwaarden. Ouders krijgen eigen zeggenschap over onder meer de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De medezeggenschap in het basisonderwijs wordt in de voorstellen van de minister flexibeler, maar moet wel binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap Scholen blijven. Deze wet vervangt de Wet Medezeggenschap Onderwijs, die nu nog geldt.Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen meer vrijheid dan basisscholen. Zij kunnen kiezen tussen de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Kiezen zij voor …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?