Medezeggenschap bij Defensie aan banden

DEN HAAG - Minister Kamp en staatsecretaris Van der Knaap van Defensie vinden het onverantwoord leden van medezeggenschapscommissies het recht te geven vrijelijk met Kamerleden te praten. Een motie van de Tweede Kamer had daarom gevraagd.
Tijdens een congres gisteren over medezeggenschap bij Defensie in Ermelo zei Van der Knaap ,,geen behoefte te hebben aan parallelle informatiecircuits''.Volgens de bewindsman ,,is het niet de bedoeling de informatiestroom naar de Kamer te belemmeren. Maar over diep ingrijpende kwesties als de huidige reorganisatie moeten defensiebrede afwegingen worden gemaakt. Het onder de aandacht brengen van de Kamer van een deelbelang ligt niet op het terrein van medezeggenschap,'' aldus Van der Knaap.Aanleiding tot de botsing tussen de Kamer en de politieke top van de Defensie over de vrijheid van informa …
Dit is 22% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?