Mbo kampt met meeste afhakers

DEN HAAG - Het aantal scholieren dat zonder diploma afhaakt, daalt niet snel genoeg. Nederland dreigt daardoor zijn Europese afspraken over de vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters niet te halen.
Hiervoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een gisteren verschenen rapport. In 2000 is in Lissabon met andere Europese landen afgesproken dat het aantal leerlingen zonder diploma in 2012 jaarlijks niet meer mag zijn dan 35.000. Nu wordt dat aantal bij lange na niet gehaald. In het schooljaar 2006-2007 waren er 53.000 ongediplomeerde schoolverlaters. Twee derde was afkomstig uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een kleiner deel, elfduizend leerlingen, viel uit in het voortgezet onderwijs. Vooral de laagste niveaus in het vmbo haalden de eindstreep niet. Zorgelijk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?