Mauros nieuwe doelgroep voor het UAF

DEN HAAG - Als Mauro in Nederland blijft op basis van een studievisum, wil de organisatie voor vluchteling-studenten UAF die wel betalen. Maar het UAF is nog nooit betrokken geweest bij studievisa, de 'Mauro's' vormen een nieuwe doelgroep voor de organisatie.

Wat doet het UAF? Het UAF ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers in Nederland die willen studeren. De organisatie helpt hen bij zaken als studiekeuze, studieplanning of huisvesting tijdens de studie. Daarnaast betaalt het UAF de studie voor vluchtelingen die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering. Het gaat bijvoorbeeld om asielzoekers die in afwachting zijn van de uitspraak in hun asielaanvraag. Wel moeten ze een vooropleiding hebben die gelijk staat aan havo of vwo en voldoende Nederlands of Engels spreken. Valt Mauro binnen de doelgroep van het UAF? …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?