Kinderen vaker van school gestuurd

UTRECHT - Het aantal meldingen van leerlingen die van school zijn gestuurd is het afgelopen schooljaar met 6 procent gestegen. In de vier grote steden is het aantal meldingen van schorsing en verwijdering in het voortgezet onderwijs twee keer zo hoog als in de rest van het land.
Dit blijkt uit gisteren verschenen cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Storend gedrag binnen de lessen, verbaal geweld tegen personeel en fysiek geweld tegen medeleerlingen zijn meestal de redenen om leerlingen van school te sturen. Ook het digitaal pesten komt steeds vaker voor. De inspectie meldt dat scholen beter de wet- en regelgeving naleven en daardoor meer bereid zijn om meldingen te doen als leerlingen over de schreef gaan. Maar waarschijnlijk hangt de stijging ook samen met de toename van het aantal zorgleerlingen. Op sommige scholen komt gedragsproblematiek zo veelvuldig …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?