Kerkvaders verplichte kost voor CHEer

EDE - Alle studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zouden verplicht een traject 'algemene christelijke vorming' moeten volgen. Dat opperde CHE-bestuursvoorzitter Kees Boele maandag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Cees Boele duidde dit pakket aan als een soort christelijke 'liberal arts', daarmee verwijzend naar de zeven vrije kunsten (artes liberales) die in oudheid en Middeleeuwen de basis van het onderwijs vormden. Concreet denkt Boele aan de volgende onderdelen: 'Het lezen van kerkvaders (Tertullianus bijvoorbeeld), welsprekendheid, logica, geschiedenis, theologie, muziek, bijbelstudie, filosofie, maar ook man-vrouw-verschillen, goede manieren. Juist om praktijkgericht te zijn als CHE-er, moet je goed algemeen gevormd zijn.' Boele vergeleek de context waarin het christelijk onderwijs vandaag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?