Kerkinactie bang voor lot kwetsbare groep

UTRECHT/DEN HAAG - Kwetsbare groepen burgers zijn opnieuw mikpunt van de bezuinigingen in het regeerakkoord. Voor hen geldt het motto: 'Niet meedoen, minder werk en meer regels'. Dat vindt de kerkelijke organisatie Kerkinactie, die ook kritiek heeft op de 'vervuiling' van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking en het gebrek aan ambities op het terrein van milieu en duurzame ontwikkeling.
Het regeerakkoord lost misschien de financiële problemen van ons land op, aldus Kerkinactie, maar zeker niet de achterliggende samenlevingsvragen. Het recept van forse bezuinigingen leidt tot uitholling van de collectieve sector en het ontstaan van een harde structurele kern van armoede.Kerkinactie is wel positief over bijvoorbeeld de aanpak van topinkomens en de regeling voor een aantal asielzoekers die in de bureaucratie zijn gestrand. Maar Kerkinactie vindt dat de bezuinigingspijn ,,onrechtvaardig'' wordt verdeeld: maatregelen op het gebied van WAO en WW, huursubsidie, gemeentelijk minimabe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?