Inspectie Jeugdzorg beperkt toezicht op SGJ tot Dordrecht

AMERSFOORT - Het verscherpt toezicht op SGJ Christelijke Jeugdzorg wordt door de Inspectie Jeugdzorg voor bijna alle onderdelen opgeheven. Alleen het gezinsvoogdijteam Dordrecht krijgt in juni een hertoetsing. Dat schrijft SGJ op basis van het eindrapport van de Inspectie, dat officieel pas eind maart verschijnt.

In 2012 plaatste de Inspectie SGJ onder verscherpt toezicht, omdat over een langere periode niet aan de kwaliteitseisen was voldaan en er twee calamiteiten hadden plaatsgevonden waarbij kinderen slachtoffer werden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de Inspectie heeft SGJ de geëiste verbeteringen in de zorg inmiddels gerealiseerd. Het gezinsvoogdijteam Dordrecht moet echter nog verdere uitvoering geven aan het door de Inspectie Jeugdzorg opgestelde verbeterplan. Zowel de kwaliteit van de zorg als de veiligheid in de gezinnen behoeven nog verdere verbetering. Om de medewerke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?