IND mag bekering toetsen met vragenlijst over geloof

DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag vragenlijsten over het christelijk geloof gebruiken om het bekeringsverhaal van asielzoekers te beoordelen. Een vreemdeling die te veel vragen niet kon beantwoorden, kreeg terecht geen verblijfsvergunning.

Dat heeft de Raad van State gisteren bepaald. De zaak draaide om een asielzoeker die onder andere geen christelijke feestdagen kon opnoemen, de betekenis van Pasen en Pinksteren niet kende en niet kon vertellen in welke kerk en door wie hij was gedoopt. De IND besloot hem geen verblijfsvergunning te geven. Volgens de hoogste bestuursrechter zijn de vragen niet alleen feitelijk, maar geven ze ook inzicht in het gestelde proces van bekering en de betekenis die de nieuwe geloofsovertuiging voor de vreemdeling heeft. De vragenlijst van de IND is opgesteld met hulp van kerken en stichting …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?