In Rijssen is er een onweder gebeurd

Nederland
Het Nederlandse landschap verandert snel. De resultaten zijn tegenstrijdig. Er komt natuur bij, complete rivieren zelfs, om regen te bergen die met de opwarming van de aarde toeneemt. Soms worden bedrijven afgebroken, soms komt er asfalt bij. Het blijft dringen, voor mens en dier. Stromend Water is een serie over veranderend rivierenland.
Niet alleen de polders zijn een stukje Hollands glorie in de strijd tegen het water. In Twente worden op dit moment een nieuwe rivier gegraven. Nog niet af, schopte die het al tot de Canon van Nationale Landschappen. De waterverkaveling is bedoeld als win-win-situatie: goed voor de natuur, goed voor de waterhuishouding, goed voor de recreant. Onweer belemmert het te voet bereiken van dit heerlijk, nieuw rivierenland, wat de noodzaak van waterberging alleen maar onderstreept. Het Twentse volkslied vermeldt: Doar zee'j op de esschen de rowwe ( = rogge) nog stoan, döt 't snelstruemend bekske …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?