Hulpmix.nl stopt per 1 december

AMSTERDAM - Hulpmix.nl, de grootste website voor online hulp van Nederland, wordt per 1 december opgedoekt.

De zorginstellingen achter de site moeten bezuinigen en de verzekeraars vergoeden geen anonieme gesprekken. Op Hulpmix.nl chatten jongeren met hulpverleners over problemen met bijvoorbeeld misbruik, huiselijk geweld, homoseksualiteit en depressie. In 2012 had de site naar eigen zeggen 832.000 unieke bezoekers en hadden de medewerkers zesduizend chat- en mailcontacten. Volgens Frank Schalken van de stichting E-Hulp wordt Hulpmix veel gebruikt door migrantenjongeren en tieners in de grote steden, doelgroepen die vaak niet op een andere manier bij de hulpverlening terechtkomen. 'Op de site …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?