Hulpmix.nl stopt per 1 december

AMSTERDAM - Hulpmix.nl, de grootste website voor online hulp van Nederland, wordt per 1 december opgedoekt.

De zorginstellingen achter de site moeten bezuinigen en de verzekeraars vergoeden geen anonieme gesprekken. Op Hulpmix.nl chatten jongeren met hulpverleners over problemen met bijvoorbeeld misbruik, huiselijk geweld, homoseksualiteit en depressie. In 2012 had de site naar eigen zeggen 832.000 unieke bezoekers en hadden de medewerkers zesduizend chat- en mailcontacten. Volgens Frank Schalken van de stichting E-Hulp wordt Hulpmix veel gebruikt door migrantenjongeren en tieners in de grote steden, doelgroepen die vaak niet op een andere manier bij de hulpverlening terechtkomen. 'Op de site …
Dit is 24% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?