Het Gebaar en de toekomst voor het Indische leven

DEN-HAAG De individuele tegemoetkomingen aan oorlogsslachtoffers uit het voormalige Nederlands-Indië zijn uitgekeerd. Voor de bijna 16 miljoen die Het Gebaar nog beheert voor de Indische gemeenschap kunnen tot eind april aanvragen voor projecten worden ingediend. 'Je hoopt dat er verzoening uitkomt.'
In de gangen van het gebouw in Den Haag waarin de Stichting Het Gebaar is gehuisvest hangen schilderijen van Simon Admiraal. De in Batavia geboren schilder heeft in zijn oeuvre de kwetsbare mens centraal staan. De schilderijen hangen er om een Indische sfeer te creëren, maar vooral ook om de medewerkers aan Het Gebaar bewust te maken voor wie ze werken: oorlogsslachtoffers uit het voormalige Nederlands-Indië voor wie de regering eind 2000 een bedrag van 385 miljoen gulden (toen de geldende valuta) beschikbaar stelde 'vanwege vermoedelijke tekortkomingen in het naoorlogse rechtsherstel'. Al spo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?