Help, mijn docent is digibeet

Andrej Josic Nederland
Andrej Josic | beeld Laks
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft het meldpunt Help! Mijn docent is digibeet geopend. ‘We willen inventariseren wat de grootste problemen zijn waar scholieren tegenaan lopen’, zegt voorzitter Andrej Josic.

Amsterdam

Waarom dit meldpunt?

‘Er zijn veel klachten over de mate waarin docenten kunnen omgaan met ICT. Wij willen die klachten in kaart brengen en ze doorgeven aan pabo’s en nascholing van docenten. Zij kunnen hun trainingen dan beter afstemmen op wat nodig is, zodat er minder lestijd verloren gaat aan geklungel met ICT.’

Wat hopen jullie te bereiken?

‘Dat het onderwijs beter wordt, dat leerlingen niet meer hoeven bij te springen en dat de lessen soepeler verlopen. Dat is nodig. Het is bijna 2016. Het onderwijs is gedigitaliseerd, er zijn digiborden, maar dan moeten docenten ze wel weten te gebruiken. Docenten kunnen er natuurlijk voor kiezen het digibord links te laten liggen, maar dan missen ze wel de toegevoegde waarde ervan. Het gebruik van een digibord en bijvoorbeeld filmpjes maken het onderwijs interessanter en geven een verdieping aan de lessen. Docenten die het willen gebruiken, moeten weten hoe dat moet.’

Zijn scholieren ontevreden?

‘Uit onderzoek, de Laks Monitor 2014 onder 66.000 scholieren, bleek dat een op de vijf scholieren de ICT-kennis van de leraar onvoldoende vond. 45 procent was wel tevreden en de rest wist het niet. Er gaat zelfs lestijd verloren omdat docenten niet weten waar de geluidsknop zit.’

Slimme scholieren kunnen de docent toch helpen?

‘Ik vind het gek dat je als docent afhankelijk wilt zijn van een whizzkid in je klas. En zeker als dat tijdens de les gebeurt. Natuurlijk gebeurt het dat scholieren helpen. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de docent.’

Wat gaat er vaak mis?

‘Het geluid niet aan krijgen. Docenten weten het verschil niet tussen de google webpagina en de zoekbalk. Digiborden worden niet gebruikt. En er zijn zelfs klassen waarin de leerlingen allemaal een iPad krijgen, terwijl de docent er niet mee om kan gaan.’

Kun je dat oudere docenten kwalijk nemen?

‘Nee, maar ik kan ze wel kwalijk nemen dat ze ICT willen gebruiken, maar niet weten hoe. Ik snap best dat ze niet zijn opgegroeid met iPads en computers, maar het kan niet zo zijn dat het vijftien minuten duurt voor ze een filmpje op Youtube hebben opgestart. Ik heb zelf ooit een digitale toets moeten maken waarbij het een kwartier duurde voor we konden beginnen. Er moest een ICT’er aan te pas komen.’

Gaan jullie leraren aan de schandpaal nagelen?

‘Nee. De meldingen zijn anoniem en er hoeven geen namen doorgegeven te worden. We gaan ook geen directies bellen. We willen wel weten om welke scholen, jaargangen en vakken het gaat. Misschien kunnen bètadocenten beter met ICT omgaan dan alfa’s. Dat zal blijken. We doen niets anders dan klachten in kaart en onder de aandacht brengen.’

Waar kunnen positieve verhalen heen?

‘Daar is dit meldpunt in eerste instantie niet voor bedoeld. Maar als er positieve voorbeelden over docenten en ICT te melden zijn, mag dat altijd.’

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?