Helft allochtonen: te veel allochtonen

DEN HAAG - Bijna de helft van de allochtonen in Nederland vindt dat er hier te veel allochtonen zijn. Naast 48 procent van de allochtonen heeft ook 65 procent van de autochtonen deze mening.
Dat blijkt uit de Rapportage minderheden 2003 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die donderdag is overhandigd aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. De conclusie is dat de maatschappelijke positie van minderheden in Nederland geleidelijk verbetert. Een grote meerderheid van 70 tot 80 procent van de etnische minderheden vindt het fijn in Nederland, meer en meer allochtonen werken en ze doen het steeds beter op school. De tweejaarlijkse rapportage heeft vooral betrekking op de vier grootste etnische groepen in Nederland: Turken, Marokkanen, Antillianen e …
Dit is 13% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?