Hagenaars komen moeilijker rond

DEN HAAG - Hagenaars kunnen steeds moeilijker rondkomen van hun inkomen.
Zes procent van de inwoners van de stad vindt dat 'zeer moeilijk', elf procent omschrijft dat als 'moeilijk'. Twee jaar geleden lagen die percentages nog op respectievelijk drie en zeven, blijkt uit de Stadsenquàte 2004.Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat het aantal mensen dat makkelijk en zeer makkelijk rondkomt van het huishoudinkomen, daalt. Ruim veertig procent van de Hagenaars zegt makkelijk te kunnen leven van het inkomen. Toch heeft bijna de helft van de ondervraagde mensen het afgelopen jaar geld geleend. Bij dertien procent van de Hagenaars is de afgelopen twaalf maanden een bet …
Dit is 56% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?