Groningen wil armoede bestrijden

GRONINGEN - Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben voor de komende vier jaar twee miljoen euro extra uitgetrokken voor de bestrijding van armoede. Van alle provincies telt Groningen de meeste mensen met schulden.
De provincie zoekt bij de armoedebestrijding samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties. In het gisteren gepresenteerde Actieprogramma Armoede en Armoedebestrijding provincie Groningen 2008-2011 wordt echter met geen woord gerept over de rol die kerken en diaconiëen kunnen vervullen om de armoedeproblematiek aan te pakken. Volgens woordvoerder Anuschka de Smidt zijn de kerken niet vergeten, maar vallen ze onder de verzamelterm 'charitatieve instellingen'. ,,Als kerken of samenwerkende kerken een rol willen spelen, treden we ook met hen in overleg.'' Bijna een derde van de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?