Groen licht voor Hanzelijn

DEN HAAG - De Raad van State heeft alle bezwaren tegen tracébesluiten voor de Hanzespoorlijn tussen Lelystad en Zwolle van tafel geveegd.
Ook de bezwaren tegen de benodigde ontheffingen van de Flora- en Faunawet zijn verworpen. Met de uitspraken heeft het bestuursrechtscollege het groene licht gegeven voor de aanleg van de Hanzelijn. De nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle zal rond 2013 gereedkomen en het goederen- en personenvervoer per spoor tussen de Randstad en Oost- en Noord-Nederland verbeteren. De uitspraken zijn een tegenvaller voor een groot aantal omwonenden, bedrijven en milieuorganisaties. Ook de gemeente Hattem heeft grote bezwaren. Hattem wilde graag een spoortunnel in plaats van een nieuwe hoge brug over de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?