Goed bermen maaien is nog niet zo eenvoudig

Maai al die prachtige bloemen in de berm niet te snel af. Ze zijn zeer nuttig. Nederland
Maai al die prachtige bloemen in de berm niet te snel af. Ze zijn zeer nuttig. | beeld Theo Haerkens
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Bermen maaien is nuttig en nodig. Gemeenten willen geen ongelukken en boeren geen overlast. Maar te vroeg en te vaak maaien is slecht voor de biodiversiteit. Natuurbeschermers en boeren zoeken samen met gemeenten naar oplossingen.

Nijmegen

Als gemeenten de wegbermen niet maaien, kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen en veranderen de bermen op den duur in bos. Dat is niet de bedoeling, ook niet van de Vlinderstichting of van Floron, de organisatie die zich bekommert om de wilde planten in Nederland.

Wegbermen zijn de plaatsen bij uitstek waar wilde planten floreren, ze vormen lange linten door het boerenland waaruit veel bloemrijke kruiden allang zijn verdwenen. De bermen zijn van groot belang voor het voortbestaan van die bloemen en planten en voor de insecten die erop leven. Bijen en vlinders zijn afhankelij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?