Godsdienstleraar als de nar van de school

BUDEL - Hoe breng je niet-christelijke kinderen gevoel bij voor wat gelovigen denken en voelen? Narthex, tijdschrift voor het 'brede' christelijk onderwijs, maakte een themanummer en een lessenserie. Met de godsdienstleraar in de rol van nar.
Narthex is het blad van de Katholieke Bond van Besturen voor Voortgezet Onderwijs en de Unie voor Christelijk Onderwijs. Een blad dus voor christelijke scholen met een fiks percentage niet-christelijke jongeren. Over de religieuze antenne van die jongeren moet je geen hoge verwachtingen koesteren. ,,Jongeren zijn best gelukkig met een leven zonder god. Spiritueel hebben ze nauwelijks behoeften'', schrijft hoofdredacteur Paul Boersma. De internationale opschudding rond de Mohammed-cartoons zette de redactie aan het denken. Kennelijk is met humor een snaar te raken. Mag je spotten met wat and …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?