Gemeentes alerter op spijbelaars

DEN HAAG - In bijna 140 gemeentes maken scholen, leerplichtambtenaren en wethouders van Onderwijs leerlingen vandaag duidelijk dat iets eerder op vakantie gaan en zelfs een uur te laat op school komen al als spijbelen gezien wordt. Ze doen dat tijdens de derde nationale Dag van de Leerplicht.
Het ministerie van Onderwijs organiseert het evenement om nog eens duidelijk te maken dat scholieren ook bij het kleinste verzuim al te maken krijgen met de Leerplichtwet. Dat is volgens de handhavers van de wet belangrijk, omdat ernstig spijbelen vaak begint met een paar uur wegblijven en omdat spijbelen de voorbode kan zijn van schooluitval. In veel gemeentes gaan wethouders en leerplichtambtenaren de straat op om rondhangende jongeren te vragen waarom ze niet op school zitten. Leerplichtambtenaren komen naar de scholen om daar leerlingen te gaan bellen die niet zijn komen opdagen. Op vee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?