Gemeente niet klaar voor AWBZ

DEN HAAG - Duizenden ouderen dreigen weg te kwijnen als ze niet langer gebruik kunnen maken van speciale begeleiding en activiteiten. Dat komt omdat alternatieven voor de AWBZ nieuwe stijl nog ontbreken.

Vanaf 1 januari mogen ouderen op grond van de aangescherpte regels van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geen gebruik meer maken van dagverzorging. Alternatieve voorzieningen zijn er in veel gevallen nog niet omdat gemeenten nog onvoldoende hebben ingespeeld op de nieuwe situatie. Dat zeggen welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en ouderenbonden. Vanaf komend jaar worden ouderen met een lichte beperking geacht ondersteuning te zoeken bij mantelzorgers (zoals familie of buren) in plaats van zorgaanbieders. Wie daar niet terecht kan, mag zich tot een gem …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?