Geloof geen reden om Elsrock af te lasten

RIJSSEN-HOLTEN - Burgemeester Koelewijn heeft terecht een vergunning gegeven aan het metal-rockfestival Elsrock in de gemeente Rijssen-Holten. Uit het concept-adviesrapport van de bezwarencommissie blijkt dat alle bezwaren ongegrond zijn verklaard.

Het belangrijkste argument van de bezwaarmakers was dat het festival ,,Gods naam en eer publiekelijk lastert en dat christenen hierdoor worden gekwetst''. De bezwarencommissie schrijft in een adviesbrief aan de burgemeester: ,,u hebt terecht gesteld dat de overheid niet bevoegd is zich te mengen in de vraag of sprake is van godslastering en dat alleen een strafrechter achteraf hierover een oordeel kan geven.'' Ook heeft niemand vooraf verlof nodig om zijn gedachten of gevoelens te openbaren. Dat geldt voor zowel de bands die optreden tijdens het festival als de dominee in de kerk. Ook z …
Dit is 38% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?