Geen opvang meer in pauluskerk

ROTTERDAM - In de nieuw te bouwen Pauluskerk in Rotterdam worden geen verslaafden meer opgevangen.
De gemeente Rotterdam en dominee Visser van de Pauluskerk zijn dat overeengekomen, zo is vrijdag bekendgemaakt. De nieuwe kerk moet in 2008 klaar zijn. Vooruitlopend op de nieuwe situatie kunnen er vanaf dit najaar nog maar driehonderd vaste bezoekers terecht in de Pauluskerk. Voor die groep wordt ook tijdens de verbouwing opvang geregeld. Nog eens driehonderd andere dak- en thuislozen gaan naar instellingen als het Leger des Heils, Centrum voor Dienstverlening of DeltaBouman Verslavingszorg, omdat ze daar al bekend zijn. Burgemeester en wethouders wilden af van de overlast rond de kerk en gre …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?