Friezen klagen vaker bij Justitie dan Drenten

GRONINGEN/ASSEN - Friezen maken aanzienlijk vaker van de mogelijkheid gebruik om bij justitie te klagen. Het Openbaar Ministerie heeft dat gemeten aan de hand van 'artikel 12-klachtenprocedures', waarvan de Friezen dubbel zo veel gebruik van maken dan de Groningers en Drenten in de aangrenzende ressorten.
Wanneer het Openbaar Ministerie besluit een misdrijf niet te vervolgen, kan het (vermeende) slachtoffer zich daarover beklagen bij het gerechtshof en proberen alsnog een rechtszaak af te dwingen. Het afgelopen jaar werden bij het gerechtshof in Leeuwarden ruim 200 klachten ingediend. Meer dan de helft van de klagers woont in Friesland; uit Groningen en Drenthe kwamen elk vijftig klachten. Ook in de jaren 2001 en 2000 waren de Friezen verreweg in de meerderheid. Het aantal artikel-12-klagers neemt ieder jaar toe.De meeste klachten hebben betrekking op mishandeling of poging daartoe. Andere verm …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?