Friesland herdenkt Gysbert Japix

BOLSWARD - Met een grote herdenking in de Martinikerk van Bolsward is in Friesland het Gijsbertjaar van start gegaan. Herdacht wordt het vierhonderdste geboortejaar van Gysbert Japix (1603-1666), Fries dichter en psalmberijmer.
Japix was de eerste grote schrijver die zijn liederen en gedichten in het Fries schreef, ook al was die taal toen allang een spreektaal voor op het platteland geworden. Gysbert Japix schreef Fries 'volgens de regels', iets dat in later eeuwen nogal geidealiseerd zou worden. Maar, zei prof.dr. Ph. Breuker gisteren in de statige Martinikerk: ,,Zonder intrinsieke waarde blijft geen ideaal bestaan.'' Met andere woorden: lees die liedjes en gedichten nu maar, je zult wel merken dat ze nog altijd aanspreken. Breuker maakte zijn gehoor duidelijk dat je bij Japix niet hoeft te zoeken naar diepzinnighe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?