Extra geld voor ouders van minderjarige mbo’ers

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Ouders met een laag inkomen en met minderjarige kinderen op het mbo krijgen een eenmalige compensatie voor de studiekosten van hun mbo’ers. Minister Bussemaker van Onderwijs trekt daarvoor vijf miljoen euro uit.

Den Haag

Het gaat om de groep ouders die er financieel op achteruitging toen vorig jaar verschillende regelingen werden samengevoegd. Voorheen konden ouders via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage schoolkosten en het kindgebonden budget tegemoetkomingen aanvragen. Die regelingen zijn nu samengevoegd en de bedragen iets verhoogd. Voor de meeste betrokkenen pakte dat goed uit, behalve voor een groep ouders met een laag inkomen. Volgens de minister moeten ook kinderen uit deze gezinnen ‘hun talenten ten volste kunnen benutten en mogen schoolkosten daarbij geen belemmering vormen’. Om deze ou …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?