Euthanasie in de psychiatrie vindt steeds meer plaats

Exterieur van De Levenseindekliniek in Den Haag. Nederland
Exterieur van De Levenseindekliniek in Den Haag. | beeld anp / Robin van Lonkhuijsen
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Waar psychiaters aanvankelijk uiterst terughoudend waren in het inwilligen van euthanasieverzoeken, gebeurt dat inmiddels steeds meer. Ook wanneer niet alle betrokken artsen het met elkaar eens zijn.

Amersfoort

De mogelijkheid van euthanasie bij psychiatrische klachten is al in 1994 in het Chabot-arrest bevestigd door de Hoge Raad, waarbij wel gesteld werd dat de zorgvuldigheidseisen met ‘uitzonderlijk grote behoedzaamheid’ getoetst moeten worden. Vanaf het van kracht worden van de euthanasiewet in 2002 tot en met 2010 is er volgens de jaarverslagen regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s) in totaal slechts 5 keer euthanasie gepleegd vanwege psychiatrische problemen. Sinds 2011 is dat cijfer bijna elk jaar flink gestegen. In 2016 gebeurde dit 60 keer, waarvan 46 keer door de Leven …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?