Ethisch geen groot verschil tussen kip en koe

VARIK/DELFT - Twee jaar geleden huilden boeren tijdens de MKZ-crisis bij het afmaken van hun koeien. Kippenhouders bleken deze week veel minder geëmotioneerd. Terecht? Is een kip minder waard dan een koe? ,,Vanuit ethisch oogpunt mag er geen groot verschil zijn tussen een kip en een koe'', zegt de hervormde theoloog dr. J.G. Schenderling.
Schenderling, predikant te Varik, is gepromoveerd op een studie over dieren en ethiek. Hij meent dat er goede gronden zijn waarop de conclusie getrokken mag worden dat ethisch gezien een kip niet lager in de rangorde staat dan een koe. De dood van een kip is zogezegd niet 'minder erg' dan die van een koe.,,Net als een koe of een varken heeft een kip pijnbeleving en is ze gevoelig voor stress. Kippen kunnen daar zelfs aan doodgaan. Ze kennen ook een groepshiërarchie, tonen sociaal gedrag. In de ethiek betekent dit dat ze een zekere intrinsieke waarde hebben.''Dit maakt volgens Schenderling …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?