Erkenning voor reddingsbrigades

DEN HAAG - Reddingsbrigades in Nederland mogen binnen afzienbare tijd de nationale hulpverleningsstrepen voeren, net zoals politie en brandweer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de reddingsbrigades erkend als een officiële partner bij hulpverlening en rampenbestrijding.
Het ministerie is nog in gesprek met de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) over met name de financiering, maar de erkenning is reeds een feit. De huidige overeenkomst tussen de twee partijen, die in 2010 afloopt, wordt omgezet in een wettelijke regeling, waarbij de reddingsbrigades een volwaardige plaats in de hulpverlening en rampenbestrijding van de veiligheidsregio's krijgen. De 180 afzonderlijke brigades in Nederland, samen goed voor zo'n 30.000 leden, krijgen dan ook een uniforme uitstraling en mogen optische en geluidssignalen voeren bij de uitvoerin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?