Eindexamens zijn verouderd

DEN HAAG - De eindexamens voor havo, vwo en beroepsopleidingen zijn verouderd en werken belemmerend voor de al ingezette vernieuwingen in het onderwijs. Dat stelt de Onderwijsraad in een gisteren in Den Haag gepresenteerd advies.
De raad stelt vernieuwingen voor die als eerste in het vmbo moeten worden ingevoerd.Volgens de raad moeten leerlingen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs deelcertificaten kunnen halen. Op die manier wordt voorkomen dat leerlingen helemaal zonder kwalificaties uitvallen. Ze kunnen altijd op een later tijdstip doorstuderen, stelt de raad.Zeker voor potentiële uitvallers in het vmbo moet bedacht worden dat examens niet zo zeer een selectieve functie, als wel een motiverende functie voor de leerling moet hebben, aldus de raad. Daar moet meer accent worden gelegd op het geven van st …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?