Eigenaarschap? Summatief toetsen? Waar hebben ze het over? Onderwijsjargon uitgelegd.

Nederland
beeld istock
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Iedereen heeft in zijn werk wel bepaalde vaktermen die buitenstaanders niet begrijpen. Zo ook in het onderwijs. Voor de vele mensen die wél met onderwijs te maken hebben, maar er zelf niet werken, is het best moeilijk wegwijs te worden in al dat jargon. Een paar begrippen uitgelicht.

Een leerlingvolgsysteem is er om de studievoortgang van leerlingen, een klas en/of de school te volgen. Zo’n systeem bestaat vaak uit toetsen. Door de scores van een kind te vergelijken met het gemiddelde, kan een leraar zien op welke gebieden een kind voorloopt of juist wat extra aandacht en uitleg nodig heeft. Het bekendste leerlingvolgsysteem is CITO. Met de toetsen wordt vooral gekeken naar de functieontwikkeling (algemene motorische, auditieve en visuele ontwikkeling), lezen, spellen, hoofdrekenen, begrijpend lezen en rekenen. Magister en ParnasSys zijn voorbeelden van digitale syst …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?