Drenthe verwijdert lantaarnpalen

ASSEN - Drenthe verwijdert de komende drie jaar 30 procent van de lantaarnpalen langs provinciale wegen. De provincie wil op die manier het energieverbruik, de lichthinder en de kosten verminderen.
Gisteren werd symbolisch de eerste lantaarnpaal weggehaald. De komende drie jaar worden ongeveer duizend lichtmasten verwijderd die langs de provinciale wegen en fietspaden staan. Het gaat om ruim 460 kilometer weg en 280 kilometer fietspad, voornamelijk verbindende wegen naar het hoofdwegennet en wegen tussen dorpen. Het overgrote deel ervan bevindt zich buiten de bebouwde kom. De provincie laat alleen nog lichtmasten staan op plaatsen waar dat voor de verkeersveiligheid van belang is: kruispunten, rotondes en onverwachte veranderingen in het wegverloop. Ook oversteekplaatsen en plaatsen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?