Dordtenaar mag kiezen: waar moet de stad bezuinigen?

DORDRECHT - Wordt de subsidie voor twee zwembaden geschrapt, of moeten dure bloemperken worden vervangen door onderhoudsarme grasveldjes? De inwoners van Dordrecht mogen zelf meedenken waarop de Zuid-Hollandse gemeente moet bezuinigen.
Het Rijk geeft gemeenten minder middelen. In 2014 moet Dordrecht 3,8 miljoen euro bezuinigen en dat loopt op tot 9,1 miljoen in 2017. Gemeenteambtenaren hebben een groslijst gemaakt van allerlei zaken waarop kan worden bespaard. Ook stellen ze impopulaire maatregelen voor, als hogere onroerendzaak- en hondenbelasting. De exercitie doet denken aan de Brede heroverwegingen uit 2009: rijksambtenaren stelden toen zonder enig overleg vooraf miljardenbezuinigingen aan het kabinet voor. In totaal hebben de ambtenaren in Dordrecht voorstellen gedaan voor besparingen en lastenverhogingen van 18, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?