Diploma's niet altijd betrouwbaar

UTRECHT - Universiteiten en hogescholen leven de regels voor het afgeven van getuigschriften niet altijd na.
Ook zijn de beslissingen die leiden tot het bekronen van een opleiding met een diploma niet altijd inzichtelijk. Verder biedt de wet soms onvoldoende waarborgen voor een onafhankelijke beoordeling. Door dat alles staat de betrouwbaarheid van getuigschriften in het hoger onderwijs onder druk, concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een donderdag verschenen rapport. De inspectie pleit voor versterking van de positie van examencommissies en raden van toezicht. Staatssecretaris Rutte (Onderwijs) staat staat positief tegenover die aanbeveling. De opleidingen schieten volgens de insp …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?