De verjaardag van de Kersenlijn

De oude spoorlijn tussen Amersfoort en Kesteren is op 17 februari 1886 geopend.Bij alle gelijkvloerse spoorwegover-gangen bouwde men een wachterswoning. De bewoner moest altijd met een bel en met handsignalen waarschuwen dat de bomen dicht zouden gaan. Zeven van de dertig spoorwachterswoningen staan er nog.Vanaf Leusden is de rails geblokkeerd en grotendeels begroeid.onder:Alleen het tracé Amersfoort-Leusden wordt nog gebruikt voor goederenvervoer. Aan de automobielimporteur Pon dankt de lijn haar bijnaam Pon-lijn. In Woudenberg is de woning van de stationschef overeind gebleven. Nederland
De oude spoorlijn tussen Amersfoort en Kesteren is op 17 februari 1886 geopend.Bij alle gelijkvloerse spoorwegover-gangen bouwde men een wachterswoning. De bewoner moest altijd met een bel en met handsignalen waarschuwen dat de bomen dicht zouden gaan. Zeven van de dertig spoorwachterswoningen staan er nog.Vanaf Leusden is de rails geblokkeerd en grotendeels begroeid.onder:Alleen het tracé Amersfoort-Leusden wordt nog gebruikt voor goederenvervoer. Aan de automobielimporteur Pon dankt de lijn haar bijnaam Pon-lijn. In Woudenberg is de woning van de stationschef overeind gebleven.

Een spoorlijn kan een langgerekt natuurgebied worden. Het spoorwegtracé Amersfoort-Kesteren beleefde deze week haar vijfentwintigste lustrum.

Her en der groeien flinke bomen en struiken tussen de rails of de spoorstaven zijn compleet weg. Toch prijken zelfs daar felgele verbodsbordjes: 'Verboden toegang. Aanrijd- en elektrocutiegevaar.' Gelukkig gelden zulke bordjes niet voor vogels en insecten. De koning hakte de knoop eigenhandig door. Willem III beperkte zich niet tot het doorknippen van lintjes, hij was ontevreden met zijn constitutionele rol en wilde toch erg graag meebeslissen. Dankzij zijn doortastendheid werd op 17 februari 1886 de spoorweg Amersfoort-Kesteren geopend. Deze week zullen weinig mensen deze verjaardag he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?