'De lamellen - altijd potdicht - stonden op een kier'

Zes procent van de bevolking valt onder de categorie 'sociaal geïsoleerden'. Dat zijn mensen die hun leven niet op de rails krijgen en zichzelf en hun leefomgeving sterk verwaarlozen. Volgens Anja Michielse is de betekenis van de projecten van Present dat de neerwaartse spiraal waarin deze mensen zich bevinden, wordt doorbroken.
AMERSFOORT - Zo'n 120 vertegenwoordigers van de diverse lokale afdelingen van Present Nederland luisterden zaterdag op de landelijke contactdag naar een gevarieerd programma. De medewerkers van deze diaconale organisatie houden zich onder andere bezig met dienstbetoon in de vorm van tuinwerk en het uitmesten en opknappen van huizen, ten behoeve van mensen die dat vanwege verslaving of psychische redenen niet kunnen. In haar lezing drong de Utrechtse docent sociologie dr. Anja Machielse erop aan het daarbij niet te laten. ,,Hoewel zo'n project de hulpontvanger hoop geeft, is meestal een follow- …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?