Crimineel door herkomst

DEN HAAG - Herkomst, geslacht, leeftijd en het bezit van een diploma blijken de belangrijkste factoren voor mensen om al dan niet bij criminaliteit betrokken te raken.
Er zijn grote verschillen tussen bevolkingsgroepen wat betreft de betrokkenheid bij criminaliteit. Ook worden jongeren zonder schooldiploma 2,5 keer zo vaak verdacht van het plegen van een misdrijf dan jongeren met een diploma.Dat blijkt uit het rapport 'Verdacht van criminaliteit, allochtonen en autochtonen nader bekeken'. Daarin staan de resultaten van een gezamenlijk onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), naar achtergronden van verdachten. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Justitie gedaan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?