CPB: nieuw asfalt of spoor niet rendabel

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het heeft nauwelijks zin nieuwe wegen of spoorlijnen aan te leggen. Ook van verbreding van snelwegen zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. Beter is het om met het politiek omstreden rekeningrijden geld op te halen en dat te steken in onderhoud en beheer van de bestaande infrastructuur.

Den Haag

Dat is het advies van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving aan alle politieke partijen die rond deze tijd doende zijn hun verkiezingsprogramma’s op te stellen. De Planbureaus schetsen in hun vandaag te verschijnen rapport ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ wat de kosten en baten zijn, in geld en welvaart, van uiteenlopende mobiliteitsmaatregelen, van de aanleg van fietssnelwegen tot de uitbreiding van Schiphol. Het rapport is bedoeld als een menu waaruit politieke partijen kunnen kiezen.

beperkte ruimte

‘Het meeste laaghangende fruit is inmiddels geplukt’, schri …
Dit is 18% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Of lees via
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?