Corporaties willen ruim huurbeleid

UTRECHT - De woningcorporaties verenigd in Aedes, willen de huren voor lage inkomens betaalbaarder maken en zijn bereid daarvoor tijdens een interim-periode van twee jaar jaarlijks 600 miljoen euro vrij te maken.
Daarnaast willen ze ,,miljarden'' investeren in oude wijken. De corporaties willen daarvoor wel wat terug van het nieuwe kabinet. Zij zinspelen op huurverhogingen die geen gelijke tred houden met de inflatie. ,,Voldoende ruimte binnen het huurbeleid gedurende die interim-periode zou aansluiten bij deze extra bijdrage'', staat in het gisteren goedgekeurde plan van aanpak. Officieel heet dat Antwoord aan de samenleving. Over de vorm waarin de 600 miljoen wordt ingezet, willen de corporaties overleggen met de Woonbond (de koepel van huurdersorganisaties) en het kabinet. Toen woensdag al uitle …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?