Cito-toets toch in februari

De Cito-toets zal volgend jaar wederom in februari plaatsvinden. De maker van de toets, het Centraal Instituut Toetsontwikkeling (Cito), heeft die beslissing genomen, omdat nog niet duidelijk is wanneer het wetsvoorstel voor een centrale eindtoets voor leerlingen van groep 8 behandeld wordt door de Tweede Kamer. Volgens het Cito willen basisscholen graag duidelijkheid over de datum van de eindtoets.

Dit jaar werd de Cito-toets ook in februari afgenomen, maar in januari kwam Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA) met een wetsvoorstel om vanaf volgend jaar in april een centrale eindtoets voor taal en rekenen af te nemen. De nieuwe toets, die ook door het Cito gemaakt zou moeten worden, zou volgens het plan van de minster op alle scholen gehouden moeten worden. Het Cito benadrukt dat bij tijdige aanname van de wet, alsnog de minister en het College voor Toetsen en Examens de datum bepalen voor de Eindtoets Basisonderwijs, zoals de Cito-toets officieel heet. Zolang dat niet het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?