Cito-toets goed gemaakt

ARNHEM - De Cito-toets is bijna even goed gemaakt als vorig jaar.
Ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen. Net als andere jaren zijn jongens iets beter in rekenen en wiskunde dan meisjes, die op hun beurt iets beter scoren op taal. Dinsdag krijgen de scholen de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs, zoals de Cito-toets officieel heet, van de Cito-groep.Begin februari maakten 163.000 leerlingen in groep acht van de basisschool de toets. Op basis van de resultaten krijgen zij een advies naar welke vorm van voortgezet onderwijs zij het best kunnen gaan. Dat de score in 2005 (534,5) iets lag …
Dit is 34% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?