Christelijke school praat vaak over seks

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Op scholen met een sterke levensbeschouwelijke identiteit praten leraren relatief vaak met hun leerlingen over seksualiteit en homoseksualiteit. Dat komt omdat op deze scholen veel waarde wordt gehecht aan omgangsvormen.

Den Haag

In de lessen legt deze groep scholen veel nadruk op het tegengaan van vooroordelen, en een respectvolle opstelling. Ook wordt ingegaan op de spanning tussen de normen van de eigen traditie, en de maatschappelijke verwachtingen. ‘Het accent ligt vaak op bevordering van omgaan met en acceptatie van seksuele diversiteit, gecombineerd met overdracht van de waarden uit de traditie van de school’, concludeert de Onderwijsinspectie in een onderzoek naar de lessen over seksualiteit en seksuele diversiteit.

Veel scholen hebben geen uitgewerkte visie op deze thema’s, valt de inspectie op, maa …
Dit is 24% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?