Christelijk hbo nodig voor goede vorming

EDE - Het is onbegrijpelijk dat veel christelijke ouders en jongeren niet kiezen voor een christelijke beroepsopleiding, omdat ze denken dat ze op algemene hbos ook voldoende leren reflecteren op christelijke vormingsaspecten.

Dat zei bestuurder Ton Bestebreur van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) maandag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Hij noemde een aantal cruciale elementen voor vorming op een christelijke hogeschool. Allereerst dat elk beroep een aspect van roeping kent, innerlijke motivatie is onmisbaar. Ook wees hij op het belang na te denken of een beroep past in een opvatting dat we Gods schepping moeten beheren en niet moeten uitputten. Wij moeten ons rekenschap geven van onze ecologische voetafdruk. Een ander vormingsaspect is volgens Bestebreur of een beroep zich verdraagt met christelijke waa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?